Benvolguts i benvolgudes

Abans que res permeteu-me que em presenti: sóc Manel Cervera, filòleg i excursionista de 79 anys, i veí de Vilafranca del Penedès. Us envio aquest missatge per donar-vos la referència d’un treball que vaig començar a fer ja fa uns quants anys i que ha acabat fa ben poc. La feina ha consistit a inventariar els noms dels rius de Catalunya basant-me fonamentalment en informació cartogràfica.

El resultat final és la ressenya de tots els rius de Catalunya, des dels grans cursos fluvial fins al barranquet més insignificant, en total unes 7000 referències. Consta de tres apartats, un dedicat als rius mediterranis, un altre als rius de la conca de l’Ebre i un tercer a la Garona, a part d’una introducció i fotografies. A la introducció hi ha un mapa del país dividit per conques hidrogràfiques, i a cada riu hi ha el mateix mapa tot ell enfosquit llevat de la conca del riu que es tracta. També hi ha un diagrama de cada riu amb els principals afluents i les principals poblacions per on passa. Es tracta, cal remarcar-ho, d’un treball obert, susceptible de millorar amb les aportacions que s’hi puguin anar fent, sobretot per part dels qui des d’ara el podreu consultar.

Com es diu a la introducció, els destinataris són totes les persones d’aquest país que l’estimen i els agrada conèixer-lo, moltes, moltíssimes per sort: aquesta tirada per la terra i el paisatge és una de les fortaleses que ha mantingut viva la catalanitat. No cal dir que el món excursionista, tant les persones com les entitats, s’ajusta a la perfecció a aquest perfil i evidentment n’és un destinatari preferent.

L’adreça de la pàgina web és: www.riusdecatalunya.cat

I el correu on podeu adreçar les vostres opinions o suggeriments és: info@riusdecatalunya.cat