El monogràfic va dirigit a qualsevol persona interessada a millorar la seguretat en les activitats de muntanya. La jornada aborda de manera general els perills i els riscos del medi natural i la seva prevenció, a més de patologies mèdiques i traumàtiques, embenatges, immobilitzacions i trasllat de l’accidentat.

Més informació

CALENDARI

24 de Novembre