Constitució de la junta directiva

En data 24-05-16 va quedar proclamada la candidatura encapçalada per la sòcia nº 4708, Rosa Maria Hontoria i Manzanares, i que va quedar constituïda per les següents persones:

Presidenta

Vicepresident

Secretari

Tresorera

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Rosa Maria Hontoria i Manzanares

Vicens Ferrer Sánchez i González – Moro

Josep Puigdomènech i Saavedra

Maria Isabel Cañas i Ruiz

Maria Carme Hernández i Crusat

Josep Manel Jiménez i Sanou

Ignasi de Yzaguirre i Maura

Enric Guardiola i Bohigas

Robert Fuertes i Marsal

Bernat Puigdomènech i Pascual

que es constitueixen i prenen possessió en aquesta data com a nova Junta Directiva de l’Agrupació Excursionista Muntanya.