L’orientació és una de les tècniques específiques més bàsiques de l’excursionisme i ens ajuda a realitzar excursions amb garanties d’èxit tot coneixent millor la nostra geografia. També ens proporciona seguretat.

OBJECTIU

Conèixer i practicar les tècniques d’orientació del mapa i la brúixola.

CALENDARI

26, i 29 i 30 d’Abril, i 6 i 7 de Maig 2017.