Curs d’orientació amb GPS

Descripció: Curs consistent en dues sessions teòriques i una sessió pràctica per aprendre a utilitzar els dispositius GPS de muntanya (Garmin i TwoNav), així com el tractament de dades i tracks a l’ordinador amb programes especialitzats.

Durada: dues classes teòriques i una classe pràctica.

Data: Dimarts 26, 19:30h. Sessió teòrica 1 / Dissabte 30, tot el dia. Sessió pràctica / Dimecres 4, 19:30h. Sessió teòrica 2

Participants: Entre 6 i 8 participants, per ordre d’inscripció. Data límit d’inscripció: dijous 21 de novembre.

Preu: Socis AEM 38,25€ / No socis AEM 42,50€

Enllaços contacte Atlas: https://www.atlasfex.cat/contacte o info@atlasfex.cat.

Enllaç inscripcions: https://www.atlasfex.cat/serveis1/inscripcions.