Curs d’alpinisme Nivell 1

Descripció: Curs consistent en quatre pràctiques en què s’aprendran les maniobres
més bàsiques de l’alpinisme, pel que fa a la utilització del piolet i els grampons, la
recerca de víctimes d’allaus i l’encordament a un nivell inicial.
Durada: quatre classes pràctiques.
Data: Dissabte i diumenge 11, 12, 18 i 19 de gener.
Participants: Entre 4 i 8 participants, per ordre d'inscripció. Data límit d’inscripció:
dimecres 8 de gener.
Preu: 160,00€. Inclou guiatge, assegurança i IVA. No inclou el transport (en cotxes
particulars compartint despeses) ni lloguer de material.

Enllaços contacte Atlas: https://www.atlasfex.cat/contacte o info@atlasfex.cat.

Enllaç inscripcions: https://www.atlasfex.cat/inscripcions.